Discgolf Camp 2021 – Továrna na discgolf

Tábor Discgolf Camp 2021, se zaměřením na discgolf, měl za cíl probudit a prohloupit v mladých discgolfistech touhu po tomto sportu. Kladli jsme důraz především na sportovní stránku discgolfu, výklad pravidel, uvědomění si bezpečné hry a zdokonalování jednotlivých nejen discgolfových dovedností. Pravidelné tréninkové bloky byly zaměřeny na discgolfové dovednosti (driving, příhozy, puttování). Samotné tréninkové bloky byly doplněny hrou na hřišti. Podařilo se nám také, mimo individuální procvičování discgolfových dovedností, zařadit do programu práci v kolektivu, týmech a práci na sobě samotném. Celý DiscGolf Camp byl motivován tématikou Karlík a továrna na čokoládu, kdy každé dítě obdrželo zlatý tiket opravňující dítě ke vstupu do Továrny na discgolf.

Děti byly rozděleny do tří discgolfových společností a během týdne se jednotlivé společnosti snažily dosáhnout co největšího procentuálníího podílu na trhu. Ta společnost, která na konci týdne ovládala největší procento na trhu, se stala vítězem. Každý den jsme vždy vytvořili krátké dokumentační video, které shrnulo celý uplynulý den. Videa lze zhlédnout zde:

  1. den: https://www.youtube.com/watch?v=aLnUQb1t-y4

2. den: https://www.youtube.com/watch?v=K2Ej4VmCvXI

3. den: https://www.youtube.com/watch?v=ucBMkFVyD7g

4. den: https://www.youtube.com/watch?v=ipbzv-Uj7zY

5. den: https://www.youtube.com/watch?v=S-HyFlj9Xu8

6. den: https://www.youtube.com/watch?v=E6lqBzwbCIY

V letošním roce byl tvořen hlavní tým celkem 10 členy. František Trenz a Kryštof Novák se věnovali nácviku drivovacích technik. Seznámení s PDGA a pravidla měl na starosti Pavel Kotala. Matěj Vojtík a Bohdan Bílek obstarávali dopolední puttovací akademie. Eliška Bártková přinášela tolik potřebný ženský element a věnovala se dětem při hře na krátkém hřišti. Ideální záplatu na bolístky všeho druhu měla Petra Greplová v podobě zdravotníka. Šéfkuchařem DG campu byl Šimon Galia a pomocný kuchař Marcela Tobolová. Michal Grepl vedl DiscGolf Camp z pozice hlavního vedoucího.

Závěrem bych chtěl poděkovat ČADG za podporu a zájem o mladou generaci discgolfistů. Díky tomu se nám podařilo nadchnout další mladé naděje discgolfu, které budou šířit krásu tohoto sportu dále.

Michal Grepl, hlavní vedoucí Discgolf Campu

Zpět nahoru