Místo konání mimořádné členské schůze ČADG

Místo konání mimořádné členské schůze ČADG

Dodatečně informujeme, že mimořádná členská schůze (ČS) ČADG se bude konat v již stanovený termín 20. ledna 2024 v 15 hodin v salonku Plzeň hotelu Olšanka (Táboritská 1000/23, Praha 3 – Žižkov).

Jedním z hlavních bodů je změna stanov. Pro změnu stanov jsou potřeba dvě třetiny hlasů všech členů klubů ČADG, proto vyzýváme kluby k případnému poskytnutí plných mocí účastníkům ČS, kteří budou rozhodovat jejich jménem. Součástí ČS bude vedle tvorby rozpočtu na rok 2024 a volby členů výkonné rady i doplňující volby do kontrolní, disciplinární i sportovně technické komise ČADG. Tímto žádáme případné zájemce o post v kontrolní komisi, která má mimo jiné za úkol kontrolu hospodaření a účetních dokladů ČADG, aby svou kandidaturu doručila na vr@cadg.cz. Stejně tak žádáme případné zájemce o místo v samotné výkonné radě ČADG, aby tak učinili ještě před samotnou ČS, a VR ČADG mohla pracovat po dlouhé době v plném složení sedmi členů.

Zpět nahoru