Discgolf do škol

Rozvojový projekt České asociace discgolfu a Asociace školních sportovních klubů ČR má za cíl rozšířit povědomí o discgolfu jako sportovní aktivitě použitelné ve výuce tělesné výchovy všech typů škol (ZŠ, SŠ či VŠ) či kroužcích volnočasových center. Projekt „Discgolf do škol“ nabízí úžasný sport, který nezná věkových hranic, potřebuje pouze jeden disk pro každého hráče a vytáhne vás ven, na školní pozemky, do parků či lesů. Veškeré akce projektu „Discgolf do škol“ probíhají regionálně ve vybraných okresech ve spolupráci s Okresními radami AŠSK ČR a místními discgolfovými kluby ČADG. V případě, že máte dotaz či zájem o Discgolf do škol ve Vašem okrese, kontaktujte hlavního garanta projektu Mgr. Martina Havla na martin.havel@cadg.cz či místního předsedu OR AŠSK ČR.

Projekt discgolf do škol má v každém regionu čtyři etapy:

  1. Vzdělávací kurz DVPP pro pedagogy
  2. Finanční pomoc školám při pořizování pomůcek
  3. Žákovské turnaje
  4. Discgolfové tréninky pro zájemce
Zpět nahoru