Přihláška do asociace a poplatky

Přihlášky do asociace se provádí prostřednictvím hráčského portálu idiscgolf.cz. Registrovat se může fyzická osoba starší 15ti let. V případě žádosti mladších osob je potřeba potvrzení zákonného zástupce.

Členské příspěvky

Nový člen ČADG – 50% sleva na první rok – Abychom mezi námi přivítali nové členy, rozhodli jsme se pro první rok členství zvýhodnit členský poplatek 50% slevou. Definice nového člena: Hráč, který nikdy nebo v posledních čtyřech (4) letech nebyl členem ČADG (tj. nebyl členem ČADG v letech 2020, 2019, 2018, 2017). Sleva 50 % je poskytnuta z částky, která odpovídá způsobu, jakým se hráč registruje – člen ČADG klubu (základ 400 Kč/rok), nebo základním členstvím ČADG (500 Kč/rok).

Člen ČADG klubu – poplatek 400 Kč/rok – Hráči, kteří jsou členy některého z registrovaných klubů pod ČADG, mají zachovánu výši poplatku 400 Kč/rok. Hráč registrací přes klub ušetří 100 Kč. Od této úpravy si slibujeme posílení klubových základen a další vznik nových klubů. S větší hráčskou základnou mají kluby vyšší šanci získat podporu od městského/krajského úřadu na svůj provoz.

Základní členství ČADG – 500 Kč/rok – Základní členství ČADG se pro rok 2021 stanovuje ve výši 500 Kč. Tuto částku uhradí hráč, který není členem žádného ČADG klubu.

Juniorská sleva – 50% sleva – junioři mladší 19 let získávají slevu 50 % z členského příspěvku (v celém kalendářním roce 2021 hráč nedovrší 19 let). Sleva se sčítá s ostatními slevami. Příklad: junior patřící pod ČADG klub bude hradit 200 Kč, pokud nebude příslušníkem žádného klubu 250 Kč. Pokud bude zároveň „novým členem“, úhrada bude 100, resp. 125 Kč. Juniorská sleva se vztahuje na všechny hráče, kteří mají v souladu s pravidly PDGA nárok na soutěžení v jakékoli juniorské kategorii. Tedy v celém kalendářním roce 2021 hráč nedovrší 19 let, nikoli 18.

Nečlenské příspěvky

Hráčům, kteří nejsou členy ČADG a budou se chtít v roce 2021 zúčastnit turnaje pod hlavičkou ČADG (tj. regionální liga, 1. a 2. liga, MČR a jeho alternativ), je stanoven poplatek za registraci na jednotlivé turnaje následovně:

Regionální DG liga: 50 Kč ke startovnému za každý jednotlivý turnaj.

2. DG liga: 100 Kč ke startovnému za každý jednotlivý turnaj.

1. DG liga a MČR: 200 Kč ke startovnému za každý jednotlivý turnaj.

Z poplatku je za hráče hrazeno pojištění pro případ způsobení škody na zdraví a na majetku pro konkrétní turnaj, poplatek za využití a na rozvoj platformy idiscgolf.cz a provoz ČADG.

N turnaje

V průběhu sezony 2021 bude zaveden poplatek za využití platformy idiscgolf.cz pro „N“ turnaje. Po provedení nutných změn vás budeme předem informovat o spuštění.

Založení tzv. N-kového turnaje, tj. turnaje, který nespadá pod hlavičku ČADG (není zařazen do RDGL, 2. a 1. DG ligy a není MČR), bude v průběhu roku 2021 zpoplatněno částkou 100 Kč/turnaj. Většina obdobných platforem pro pořádání turnajů je zpoplatněna. Naší snahou je nastavit poplatek za využití platformy dostatečně citlivě, aby byla vyvážená hodnota poskytovaného servisu a zároveň aby nebyl poplatek odrazující. V porovnání s drtivou většinou zahraničních platforem je poplatek nízký.

Jakkoli byla sezona 2020 ovlivněna situací způsobenou onemocněním COVID-19, přibližně 100 událostí ročně se pořádá mimo záštitu ČADG. Část z nich jsou tréninky nebo upozornění na události typu EDGC, NBDG atp., nicméně většinově převládají N-kové turnaje.

Zpět nahoru