Přihláška do asociace a příspěvky

Zájemci o vstup do asociace mohou podat přihlášku prostřednictvím hráčského portálu idiscgolf.cz.

Registrovat se může fyzická osoba starší 15 let. V případě žádosti mladších osob je potřeba potvrzení zákonného zástupce.

Členské příspěvky

Nový člen ČADG – 50% sleva na první rok – Abychom mezi námi přivítali nové členy, rozhodli jsme se pro první rok členství zvýhodnit členský příspěvek 50% slevou. Definice nového člena: Hráč, který nikdy nebo v posledních čtyřech (4) letech nebyl členem ČADG. Sleva 50 % je poskytnuta z částky, která odpovídá způsobu, jakým se hráč registruje – člen ČADG klubu (základ 400 Kč/rok), nebo základním členstvím ČADG (500 Kč/rok).

Člen ČADG klubu – příspěvek 400 Kč/rok – Hráči, kteří jsou členy některého z registrovaných klubů pod ČADG, mají zachovánu výši příspěvku 400 Kč/rok. Hráč registrací přes klub ušetří 100 Kč. Od této úpravy si slibujeme posílení klubových základen a další vznik nových klubů. S větší hráčskou základnou mají kluby vyšší šanci získat podporu od obecního/krajského úřadu na svůj provoz.

Základní členství ČADG – 500 Kč/rok – Základní členství ČADG je ve výši 500 Kč. Tuto částku uhradí hráč, který není členem žádného ČADG klubu.

Juniorská sleva – 50% sleva – junioři mladší 19 let získávají slevu 50 % z členského příspěvku. Sleva se sčítá s ostatními slevami. Příklad: junior patřící pod ČADG klub bude hradit 200 Kč, pokud nebude příslušníkem žádného klubu 250 Kč. Pokud bude zároveň „novým členem“, úhrada bude 100, resp. 125 Kč. Juniorská sleva se vztahuje na všechny hráče, kteří mají v souladu s pravidly PDGA nárok na soutěžení v jakékoli juniorské kategorii. Tedy v celém kalendářním roce hráč nedovrší 19 let, nikoli 18.

Nečlenské příspěvky

Hráčům, kteří nejsou členy ČADG a budou se chtít během sezony zúčastnit turnaje pod hlavičkou ČADG (tj. regionální turnaje, 1. a 2. liga, MČR a jeho alternativ), je stanoven poplatek za registraci na jednotlivé turnaje následovně:

Mistrovství ČR (mimo MČR juniorů): 300 Kč ke startovnému za každý jednotlivý turnaj.

CDGT: 300 Kč ke startovnému za každý jednotlivý turnaj.

Amatérská discgolfová liga: 150 Kč ke startovnému za každý jednotlivý turnaj.

Ostatní turnaje ČADG: 50 Kč ke startovnému za každý jednotlivý turnaj.

Z poplatku je za hráče hrazeno pojištění pro případ způsobení škody na zdraví a na majetku pro konkrétní turnaj, poplatek za využití a na rozvoj platformy idiscgolf.cz a provoz ČADG.

Turnaje, které nejsou zařazeny do žádné ligy pod hlavičkou ČADG

Na účastníky se nevztahuje žádné pojištění. Turnajový ředitel však může pro registraci a live scoring využít platformu idiscgolf.cz. Tato služba je zpoplatněna částkou 10 Kč za každou hrající osobu.

Zpět nahoru