Vzdělávací kurz DVPP pro pedagogy

Obsah kurzu

Obsahem kurzu je výuka základních discgolfových dovedností a znalostí pravidel sportu. V rámci kurzu si frekventanti osvojí pedagogické, metodické a bezpečnostní zásady výuky discgolfu. Forma účasti na kurzu je prezenční, školení trvá jeden den (6 hodin) na venkovním discgolfovém hřišti. Kurz umožní frekventantům získat kompetence, které je oprávní k vedení žáků při výuce DISCGOLFU.

Obsahem kurzu jsou kromě základních hodů (forehand, backhand a puttování) i pravidla a bezpečnostní zásady hry, které si účastníci osvojí absolvováním turnaje v rámci kurzu. Kurz vybaví absolventy základními metodami vedení hodin výuky discgolfu. Vše je podpořeno teoretickým materiálem (technika hodů a základní chyby, nácvik a příklady her, pravidla a organizování jednoduchého turnaje), který každý absolvent dostane na konci kurzu. Kurz frekventanti absolvují s diskem a markerem, které od organizátora dostanou do svého vlastnictví.

Absolvent kurzu dostane certifikát ČADG „Učitel discgolfu“ + občerstvení + disk + teoretický materiál – Příručka techniky discgolfových hodů, Základní pravidla discgolfu, Metodické listy výuky discgolfu ve škole a sada školních scorekaret, pomoc při nákupu discgolfového vybavení.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci. Konkrétně se jedná o učitele 2. stupně ZŠ nebo SŠ, VOŠ či pedagogy volného času a vychovatele.

Lektoři

Lektoři jsou garantem proškolení trenéři a hráči discgolfu, většinou angažovaní v místním klubu.

Časová dotace kurzu

6 hodin (prezenční forma)

Termíny a přihlášky

Přihlášení na kurz je nutné realizovat na ZDE:

KURZ JE ZDARMA

Pozvánka na DVPP kurz Učitel discgolfu

Zpět nahoru