Žákovské turnaje

Jak to probíhá?

Místní discgolfový klub, uspořádá v zájmovém regionu ve spolupráci s okresními radami AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) školní přebory v discgolfu. Jedná se o jednodenní turnaj na pevném dicgolfovém hřišti.

Podmínkou zorganizování turnaje je stav, kdy v regionu bude dostatečné množství škol, které mají vybavení na discgolf a sport na svých školách s žáky provozují (ať už v hodinách TV či na školních volnočasových kroužcích).

Zapojené discgolfové kluby

Zpět nahoru