Finanční podpora na pořizování pomůcek

Absolvent kurzu je oprávněn pro svou vzdělávací instituci zažádat na České asociaci disgolfu o dotaci na nákup disků, košů či jiných discgolfových pomůcek. ČADG tuto dotaci čerpá z rozvojového grantu Profesional Disc Golf Association Europe. Nákup musí být proveden u partnerů ČADG. 

Z dotace je hrazeno 50% ceny zakoupeného materiálu, max. do výše 5.000,- Kč a to v těchto obchodech:

loga prodiscgolf a ultimo s odkazem

Zpět nahoru