Kontrola osobních údajů na iDG

Dnes byl rozeslán hromadný email všem členům ČADG s výzvou ke kontrole osobních údajů na iDG hráčském účtu. 26. ledna bude ČADG odevzdávat žádost o dotaci NSA „Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2024“ a i vy nám můžete pomoci.

Vážená členko, vážený člene ČADG,

jménem výkonné rady ČADG Vás tímto prosím o kontrolu a v případě zjištění nesprávných údajů o úpravu jména / rodného čísla na Vašem iDG (idiscgolf.cz) účtu. Zřídili jsme v osobním účtu hráče kolonku „PŘEZDÍVKA“, kde lze oblíbenou, leč z hlediska stanov ČADG i vztahu ke státní správě nepřijatelnou verzi Vašeho jména zadat. Přijetím členství v ČADG se člen/ka zavazuje dodržovat stanovy ČADG, a tím i poskytovat správné osobní údaje. Neplatné údaje (zkomoleniny jmen či příjmení, jména či příjmení bez diakritiky, prohozené jméno s příjmením, nesprávné či neúplné RČ apod.) znesnadňují či zcela znemožňují použití Vašeho členství v ČADG pro žádost o finanční podporu sportovní organizace svazového charakteru u Národní sportovní agentury.

Snažíme se o získání co největší státní podpory našemu sportu. I Vy nám v tom můžete pomoci, „lítáme“ v tom společně.

Zpět nahoru