Podpora discgolfových kempů 2023

Již tradičně Česká asociace discgolfu finančně podporuje letní discgolfové tábory. Kam děti vyrazily, co zažily, jak se jim dařilo a jak je to bavilo, si můžete přečíst v následujících reportážích z jednotlivých discgolf kempů.

Děkujeme organizátorům za poskytnuté reportáže a fotografie.DiscGolf Camp 2023 – veSmíru

Tábor DiscGolf Camp 2023 – veSmíru je již 8. pokračováním tábora zaměřeného na rozvoj discgolfových dovedostí, získávání a prohlubování touhy a lásky k discgolfu. I letos jsme kladli důraz především na sportovní stránku discgolfu, výklad pravidel, teorii discgolfu, uvědomění si bezpečné hry a zdokonalování jednotlivých discgolfových a osobnostních dovedností.

Pravidelné tréninkové bloky byly zaměřeny na discgolfové dovednosti (driving, příhozy, puttování). Samotné tréninkové bloky byly doplněny hrou na hřišti. Podařilo se nám také, mimo individuální procvičování discgolfových dovedností, zařadit do programu práci v kolektivu, týmech a práci na sobě samotném.

Celý DiscGolf Camp byl motivován tématem Stopařova průvodce po galaxii a hvězdnou bránou.

Před samotným zahájením DG campu obdrželi účastnici zvací dopis. V tomto zvacím dopise byl popsán jev, který velmi znepokojivě prostupuje vesmírem a nedá se zastavit. Tímto jevem je narůstající tlak, díky němuž dochází k přepínání vesmíru, který může vyústit až v zánik vesmíru. Tento tlak se však výrazné snižuje vždy, když skrz červí díru a horizont událostí dojde k látkovému přenosu v podobě libozvučného zvuku řinčení řetězů.

Výzkumníci planety Ponožkové se proto rozhodli přizvat k puttování po vesmíru 28 osobností, jejichž cílem je rozšířit libozvučný zvuk řetězů natolik, že navždy sníží tlak ve vesmíru a nastolí pohodu, harmonii a klid. Proto bylo nutné vybudovat ve vesmíru discgolfový koš, který tam zůstane navěky.

Z našich osobností, vesmírných poutníků se vytvořily tři civilizace, z nichž se každá snažila vybudovat vesmírný koš. Vesmírný discgolfový koš se skládal z vzácných vesmírných artefaktů, které se těžily plněním úkolů v jednotlivých hvězdných okresech. Během puttování vesmírem, kdy civilizace sváděly nesmiřitelné boje o každý vesmírný artefakt, soupeřily o to, komu se jako prvnímu podaří vybudovat vesmírný discgolofvý koš a kdo nakonec zachrání vesmír, došly civilizace do fáze, kdy bylo nutné spojit síly, zapomenout na všechna příkoří a po lítých bojích přejít ve Smír. Civilizace spojily síly, daly dohromady nastřádané artefakty a díky tomu vznikl jedinečný vesmírný discgolfový koš, jehož řinčení nyní prostupuje vesmírem a navozuje harmonii, pohodu a klid.

Zvolené téma discgolf campu se setkalo s velmi pozitivními ohlasy a už nyní se těšíme na téma DiscGolf campu 2024.

Během celého týdne jsme zaznamenali markantní sportovní posun u discgolfových začátečníků. U dětí, které se discgolfu věnují již několik let, jsme sledovali upevnění jejich discgolfových i nediscgolfových dovedností.

Celková atmosféra discgolf campu byla velmi otevřená, veselá, pozitivní a hravá. A to především díky instruktorskému týmu, který čítal celkem 12 lidí a kterým patří obrovské díky. Tito lidé se zasadili o to, aby si každý účastník tábora odnesl spoustu nezapomenutelných a inspirujících discgolfových i nediscgolfových zážitků.

Jmenovitě jsou to tito: Kryštof Novák a Šimon Galia, kteří se věnovali nácviku drivovacích technik.  Matěj Vojtík a Martin Opršal zajišťovali kvalitu dopoledních puttovacích akademií. Štěpán Macek, Tomáš Valík a Tomáš Hanzelka se věnovali dětem při hře na krátkém hřišti. Ideální záplatu na bolístky všeho druhu měla Petra Greplová v roli zdravotníka. Šéf kuchařem DG campu byl Vladimír Kříž a správce kukaňového rozpočtu Marcela Tobolová a Michaela Mikuláštík jako pomocná kuchařka. Michal Grepl vedl DiscGolf Camp z pozice hlavního vedoucího. Mimo výše popsanou pracovní náplň, měl tým instruktorů na starosti celou řadu dalších věcí od přípravy, realizaci a úklid celého táborového programu a materiálu, vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro účastníky tábora. Nemalé poděkování patří i majitelům chaty Búřov Michaele a Silvestrovi Mikuláštík, kteří nám vytvořili jedinečné zázemí.  

Závěrem bych vám chtěl říci, že bez výše zmíněného týmu a podpory asociace by bylo nereálné tábor zrealizovat v takové kvalitě, a to po dobu 8 let.  

Za podporu a zájem o mladou generaci discgolfistů Vám patří velké díky. Díky Vám, se nám podařilo nadchnout další mladé naděje discgolfu, které budou šířit krásu tohoto sportu dále.Discgolfcamp 2023 organizovaný DDM Praha 9

V letošním roce jsme se rozhodli změnit lokalitu a místo do Seče jsme vyrazili na sever Čech na Liberecko. Naši účastníci nám již pomalu stárnou, a tak i koncept letošního tábora spíše připomínal sportovní soustředění. Táborové hry nahradil celodenní trénink na hřištích v okolí Liberce. Celkem jsme takto navštívili pět hřišť, kde se účastníci potýkali nejen s podmínkami hřiště, ale discgolfovými challengy, které jsme jim na jednotlivá hřiště připravili. Podívali jsme se do Frýdlantu, Jablonce, na Smržovku a Grabštějn. Poslední den pak patřil libereckému hřišti Vesec.
Celkem se tábora zúčastnilo 22 dětí. Celý tábor spolu děti soupeřily – rozděleny do tří výkonnostních skupin o celkové vítěze, kteří nasbírají body (ze hřišť, výzev, puttovaček). Vyhlášení proběhlo na konci tábora za účasti i zástupců z řad rodičů. Kromě discgolfových klání proběhl na táboře také večer deskovek, táborový oheň a tradičně již večer s televizní show – letos na téma „Co na to Discgolfisti?“ Na závěr týdne se konal závěrečný turnaj.
Děkujeme České asociaci discgolfu za podporu, kterou nám poskytuje.

Zpět nahoru