Informace z členské schůze 2023

V sobotu 14.10. proběhla řádná členská schůze ČADG, která se koná jednou ročně. Rozhodovací právo na ČS mají kluby. Z celkového možného počtu 48 hlasů, bylo na schůzi přítomno 33.

Hlavním bodem programu byla volba nové Výkonné rady, ale nebyl to zdaleka jediný bod, který byl diskutován. Níže uvádíme nejdůležitější informace ze schůze, na závěr pak přikládáme kompletní zápis.

Financování asociace

Petr Tanka představil finální účetní uzávěrku za rok 2022. Dále byl prezentován aktuální stav financí asociace, který na začátku roku 2023 nevypadal vůbec dobře. Nejistota pramenila především z nejistoty obdržení dotace od NSA. Na základě této obavy byl v únoru na mimořádné ČS výrazně seškrtán rozpočet ČADG pro rok 2023.

Po velkých průtazích a zároveň velkém nasazení Petra Tanky, ČADG nakonec na dotaci od NSA dosáhla. Dotace v celkové výši 143 945,-Kč, umožnila ČS navrhnout a schválit následující změny v rozpočtu:

 • Podpora reprezentace – příspěvek na úhradu nákladu spojených s reprezentací na EDGC a Masters European – discgolf Championship. A to v následujícím rozsahu:
  • Každý reprezentant obdrží 3 000,-Kč
  • Medailistka Kristýna Jurčíková obdrží odměnu ve výši 5 000,-Kč
  • Kapitán reprezentace Jan Studnička obdrží odměnu 9 000,-Kč
  • Fotograf a mediální podporovatel Tomáš Valík obdrží odměnu ve výši 6 000,-Kč
 • Navýšení rozpočtu na pořízení trofejí pro vítěze CDGT a 2. ligy. Náklady na trofeje byly navýšeny ze 40 000,-Kč na 60 000,-Kč.

Dále byl schválen návrh Petra Tanky na budoucí udělení daru pro nově vznikající spolek, jehož cílem bude organizace evropských turnajů na Konopišti. Tento dar bude zaplacen ze zisku letošního turnaje. Předpokládaný zisk turnaje je přibližně 180 000,-Kč. Právě z této částky bude vyplacen dar. Cílem vzniku tohoto spolku je, aby organizování mezinárodního turnaje na Konopišti nebylo na bedrech ČADG. Budoucí smlouva o daru bude zahrnovat ustanovení, že ČADG bude vždy hlavním partnerem turnaje na Konopišti.

Změny v soutěžním řádu

Pro nadcházející sezónu má za úkol STK a VR připravit a realizovat následující změny:

 • Drobné úpravy na mistrovských turnajích a turnajích CDGT.
 • „Implementovat“ návrh Martina Havla na změnu fungování 2. ligy a regionálních turnajů. Jedná se o zásadní změny, na kterých musí STK a VR pracovat okamžitě, aby se vše stihlo před zahájením sezóny. Tyto změny mimo jiné zasahují i do členství ČADG, zapojení českého raitingu a amatérského mistrovství ČR.

Volba výkonné rady

VR ČADG měla před schůzí čtyři členy, přičemž všichni již v červnu avizovali odstoupení z funkcí. VR může mít celkem sedm členů. Bohužel počet kandidátů na sestavení nové VR nebyl dostatečný. Přihlásili se „pouze“ tři kandidáti, jmenovitě Martin Havel, Hanuš Velebný a Michael Studnička. Všichni tři kandidáti byli jednomyslně schváleni.

Jak to bude dál?

Na schůzi byl dohodnut následující postup. Původní VR ve složení Petr Tanka, Veronika Fabíková, Michal Sviták a Tomáš Šustek prozatím ze svých pozic neodstoupí a budou předávat agendu nově zvoleným členům. Na leden roku 2024 se naplánuje mimořádná ČS, kde by stávající čtyřka měla odstoupit a na jejich pozici by měli být zvoleni noví kandidáti. Je zde tedy tříměsíční prostor na hledání nových potencionálních kandidátů.

Zápis z členské schůze

Zpět nahoru