Rezignace Výkonné rady ČADG

Výkonná rada ČADG ve složení Petr Tanka (předseda, sedmým rokem ve VR), Michal Sviták (pátým rokem ve VR), Veronika Fabíková a Tomáš Šustek (oba třetím rokem ve VR) tímto oznamuje rezignaci na nejbližší členské schůzi, která se bude konat na podzim roku 2023. 

Výkonná rada je nejvyšším orgánem ČADG. Její hlavní činností je řídit asociaci a udávat směr rozvoje českého discgolfu. Členové jsou voleni na dvouleté období o maximálním počtu sedmi členů. Současná VR pracuje společně pro asociaci již třetím rokem. Po mimořádné Členské schůzi, která se konala v únoru tohoto roku, a kde oznámil konec své činnosti ve VR předseda Petr Tanka, se rozhodli ukončit svoji činnost ve VR i zbylí členové. Hlavními důvody k ukončení činnosti všech členů jsou především časová kapacita, úbytek motivace a tlak na nové směrování českého discgolfu, který současná VR není schopna kapacitně obsáhnout.  

Každá VR, která bude ve vedení asociace, by měla mít jasné cíle, kterých chce dosáhnout a které jsou zároveň odsouhlaseny Členskou schůzí. Se směrováním VR se nemusí vždy ztotožňovat všech aktuálně 700 členů asociace. Na druhou stranu právě kdokoli ze členů asociace může kandidovat do VR a ovlivňovat směřování českého discgolfu. Přesto nebylo za výše uvedené období dosaženo plného počtu členů VR.  

V posledních třech letech měla stávající VR následující cíle, kterých se podařilo dosáhnout: 

 • Zvýšení počtu členů ČADG. V roce 2020 – 460 členů, v roce 2023 – 700 členů. 
 • Centralizace dat a informací původně roztříštěných do 4 kanálů na jednu platformu – Office365. 
 • Vytvoření nového grafického brandingu asociace včetně logomanuálu, nového loga se zapojením členské základny.  
 • Vytvoření samostatného informativního webu ČADG. 
 • Založení Czech discgolf tour jako nejvyšší české soutěže s profesionálními podmínkami. 
 • Organizace Mistrovství Evropy a turnaje EUROTOUR na Konopišti. 
 • Spuštění platební brány na idiscgolf. 
 • Smluvní zajištění portálu idiscgolf a domény ČADG. 
 • Půjčovna materiálu ČADG. 

Jsou ale i cíle, na které VR plně nedosáhla: 

 • Zlepšení PR a lepší propagace discgolfu k veřejnosti. 
 • Větší zainteresování klubů do rozvoje asociace. 
 • Sehnání partnerů a sponzorů. 
 • Širší podpora rozvoje mládeže. 
 • Rozvoj regionálních lig pod hlavičkou asociace. 

Důvody neplněných cílů? Je vlastně jen jeden, a tím je časová kapacita. Ve chvíli, kdy nebude VR kompletně obsazena, je nutné vybírat pouze některé agendy, které budete rozvíjet a na druhou stranu některé upozadíte. Dle výše uvedených cílů je zřejmé, na jaké agendy se současná VR zaměřila a které kapacitně nezvládla.  

Věříme, že se najdou noví členové VR, kteří vloží svoji energii, čas a nápady k dalšímu rozvoji českého discgolfu. Stávající VR je připravena komunikovat s novým vedením a agendy postupně předávat. Zároveň zajistíme vše potřebné pro běh asociace do nejbližší Členské schůze. 

Zpět nahoru