Oznámení o Členské schůzi 2023

Výkonná rada tímto oznamuje, že dne 14. října 2023 se bude v Praze konat Členská schůze ČADG. Členská schůze se bude řídit aktuálními stanovami a jednacím řádem Členské schůze (obojí lze najít na tomto odkazu: https://cadg.cz/dokumenty/ ). Oficiální pozvánka s doplněnými informacemi (místo a čas) a programem schůze bude zaslána členským klubům a zveřejněna během následujících několika týdnů, dle stanov ČADG.

Již nyní je však jistým bodem programu volba nové Výkonné rady. Kandidáti do nové Výkonné rady mohou již nyní svou kandidaturu zaslat Výkonné radě emailem (vr@cadg.cz). Následně budou kandidáti před schůzí zveřejňováni na oficiálních stránkách ČADG.

Zpět nahoru