DiscGolf Camp 2022 – TOUR ZA VELKOU LOUŽÍ

DiscGolf Camp 2022 – TOUR ZA VELKOU LOUŽÍ

ČADG tradičně podporuje discgolfové tábory. V tomto článku si můžete přečíst reportáž z jednoho z nich.

Tábor DiscGolf Camp 2022 s přízviskem TOUR ZA VELKOU LOUŽÍ, měl za cíl probudit a
prohloubit v mladých discgolfistech touhu a lásku k discgolfu. Kladli jsme důraz především na
sportovní stránku discgolfu, výklad pravidel, uvědomění si bezpečné hry a zdokonalování
jednotlivých nejen discgolfových dovedností.
Pravidelné tréninkové bloky byly zaměřeny na discgolfové dovednosti (driving, příhozy,
puttování). Samotné tréninkové bloky byly doplněny hrou na hřišti. Podařilo se nám také, mimo
individuální procvičování discgolfových dovedností, zařadit do programu práci v kolektivu,
týmech a práci na sobě samotném.
Celý DiscGolf Camp byl motivován historickým mezníkem pro český discgolf, a to
výpravou našich nejlepších hráčů (Jakuba Semeráda a Bohdana Bílka) do USA.
Každé dítě, které se na discgolf camp přihlásilo, dostalo zvací dopis, který je přizval k
účasti na sérii discgolfových turnajů nazvanou TOUR ZA VELKOU LOUŽÍ. Tento zvací dopis
rovněž obsahoval jeden americký cent, který naznačoval, o co celý týden půjde.
Série turnajů TOUR ZA VELKOU LOUŽÍ byla naprosto totožná s tou, kterou měli
naplánovanou Kuba s Bohdanem. S trochou nadsázky můžeme tedy říci, že účastníci našeho
campu byli první Češi, kteří uskutečnili discgolfovou tour po Americe.
Děti tedy blíže poznaly státy jako Missouri, Illinois, Iowa, Kansas a samozřejmě Valašské
Království. Každou discgolfovou a nediscgolfovou aktivitou získávaly americké centy, které si
ukládaly do svých kravích (tuřích) pokladniček. Tým, který během celého týdne nasbíral nejvíc
amerických centů, se stal vítězem celotáborové hry. Během celého týdne jsme zaznamenali markantní sportovní posun u discgolfových začátečníků. U dětí, které se discgolfu věnují již několik let, jsme sledovali upevnění jejich discgolfových i nediscgolfových dovedností.
Celková atmosféra discgolf campu byla velmi otevřená, veselá, pozitivní a hravá. A to
především díky instruktorskému týmu, který čítal celkem 11 lidí a kterým patří neskutečné díky.
Tito lidé se zasadili o to, aby si každý z účastníků tábora odnesl spoustu nezapomenutelných a
inspirujících discgolfových i nediscgolfových zážitků.
Jmenovitě jsou to tito: Kryštof Novák a Petr Mrázek, kteří se věnovali nácviku
drivovacích technik. Matěj Vojtík a Štepán Macek zajišťovali kvalitu dopolední puttovací
akademie. Tomáš Valík a Eliška Bártková, kterou následně na dva dny vystřídala Réza Kahudová,
se věnovali dětem při hře na krátkém hřišti. Ideální záplatu na bolístky všeho druhu měla Petra
Greplová v roli zdravotníka. Šéf kuchařem DG campu byl Šimon Galia a pomocný kuchař
Marcela Tobolová a Vladimír Kříž. Michal Grepl vedl DiscGolf Camp z pozice hlavního vedoucího.
Mimo výše popsanou pracovní náplň měl tým instruktorů na starosti celou řadu dalších věcí od
přípravy, realizaci a úklidu celého táborového programu a materiálu, vytváření bezpečného a
příjemného prostředí pro účastníky tábora. Nemalé poděkování patří i majitelům chaty Búřov
Michaele a Silvestrovi Mikuláštík, kteří nám vytvořili parádní zázemí.
Závěrem bych vám chtěl říci, že bez výše zmíněného týmu a podpory asociace by bylo
nereálné tábor zrealizovat v takové kvalitě.
Za podporu a zájem o mladou generaci discgolfistů Vám patří velké díky. Díky Vám, se
nám podařilo nadchnout další mladé naděje discgolfu, které budou šířit krásu tohoto sportu
dále.
Každý den jsme se snažili zdokumentovat jak ve videích, tak fotografiích. Náhled na celý
průběh DiscGolf Campu 2022 můžete mít zde:
Fotografie z DG CAMPU 2022: https://eu.zonerama.com/astrafren/Album/8718956
Videa, tzv. táborové večerníčky z DG CAMPU 2022 naleznete zde:
1. den: https://www.youtube.com/watch?v=nvOteya6ZXg
2. den: https://www.youtube.com/watch?v=q5r_QiKnVdg
3. den: https://www.youtube.com/watch?v=QZuRyX6Kolc
4. den: https://www.youtube.com/watch?v=jYfPtYhQnfQ
5. 6. a 7. den: https://www.youtube.com/watch?v=zH-q-hmnnE4

Zpět nahoru