S rozvojem discgolfu pomůže několik pracovních skupin

Na únorové mimořádné členské schůzi ČADG padlo mnoho zajímavých podnětů pro další směr rozvoje discgolfu v České republice. Vzhledem k vyššímu množství nápadů se přítomní předsedové klubů shodli na potřebě vytvořit pracovní skupiny, které se budou jednotlivými tématy zabývat. 

Ve čtvrtek 2. března se tak pod vedením Tomáše Šustka z výkonné rady ČADG konala online schůzka zástupců klubů, na které hlavní iniciátor změn Martin Havel představil svou „Vizi 2033“ a „Koncepci 2027“. Z následné diskuse vyplynula potřeba rozčlenit témata z této vize do několika okruhů, kterými se nyní budou zabývat jednotlivé několikačlenné skupiny. Předběžně půjde o: 

  • Dotace, sponzoring, média 
  • Kluby, členi, stanovy 
  • Komunikační a redakční skupina 
  • Mládež, školy, trenéři 
  • Soutěže, iDiscgolf, Soutěžní Řád 

Úkolem těchto menších týmů bude především tvorba ucelené koncepce rozvoje discgolfu v ČR, ale také příprava konkrétních kroků, které jsou pro její zapracování potřeba. Podzimní schůze ČADG pak rozhodne o případném zavedení těchto změn od sezóny 2024. 

Členství v pracovních skupinách není určené jen pro předsedy klubů, ale také pro všechny aktivní zájemce, kteří by rádi pomohli s rozvojem našeho sportu. Pokud se tedy chcete do některé z nich zapojit, tak do neděle 5. března napište na mail vr@cadg.cz. Následně obdržíte formulář, ve kterém budete moct zaznačit témata, kterým byste se chtěli věnovat. 

Zpět nahoru