Úprava Soutěžního řádu pro rok 2023

V návaznosti na mimořádnou členskou schůzi byl upraven soutěžní řád (SŘ) pro rok 2023. Konkrétně došlo ke změně povinné úrovně turnajů Czech Discgolf Tour, ty budou pro letošní rok mít jako minimální povinnou úroveň PDGA-C. Dojde tak k uvolnění části prostředků, které by jinak musely být vyplaceny v payoutech. K tomuto kroku bylo přistoupeno v rámci úspor vyplývajících z ukončení spolupráce s dosavadním sponzorem ligy. Snížení této povinnosti bylo schváleno členskou schůzí.

Dále byla Soutěžně technickou komisí doplněna do SŘ tabulka pro bodování druhé ligy (příloha č. 2).

Soutěžní řád lze najít na stránkách ČADG v sekci Dokumenty.

Zpět nahoru