Návrh změn stanov ČADG

Návrh změn stanov ČADG

VR ČADG přichází s návrhem výrazných změn stanov ČADG. Hlasování o tomto návrhu proběhne volbou per rollam datovými schránkami klubů ČADG. Připomínky, postřehy či dotazy ještě před oficiální volbou posílejte na vr@cadg.cz . Budeme za každou zpětnou vazbu rádi.

Hlavní změny v novém návrhu stanov:

 • Vícečlenství a primární členství jednotlivců, možnost změny 1x za 12 měsíců
 • Členství klubů – středisko volného času, všesportovní spolky, potřeba pověření fyzické osoby
 • Pravidla pro přijetí klubu do ČADG
  • Klub musí mít nejméně 3 členy FO v ČADG s primárním členstvím a je potřeba, aby tuto povinnost udržoval během celé své existence
  • Možnost změny pravidla pro přijetí klubů do ČADG bude maximálně jedenkrát za 24 měsíců
  • Vyloučení klubu může nastat, pokud nenapraví nedostatky ve stanovené lhůtě
 • Možnost členské schůze online
 • Svolání členské schůze bude probíhat již jen přes datové schránky

Celý návrh změn najdete na Stanovy revize 2024 03-26 – konečná verze.pdf . Aktuální znění stanov ČADG z roku 2022 je k dohledání na www.cadg/dokumenty/.

Foto: https://romanfoti.cz/ turnaj ADL 2024 Stromovka Open

Zpět nahoru