Střípky ze členské schůze ČADG 2022

Dne 19. listopadu proběhla v Olomouci členská schůze České asociace discgolfu. Členské kluby byly na schůzi zastoupeny celkem 25 hlasy, tedy nadpoloviční většinou z celkového počtu 48 hlasů.

Prvním bodem byla diskuse k návrhu nových stanov. Zásadní změnou ve stanovách ČADG je ještě větší provázanost s Českou asociací létajícího disku (ČALD), aby tak bylo možné úspěšně žádat o dotace Národní sportovní agenturu (NSA). Dále byla navržena například změna rozdělení hlasů pro členské kluby na členských schůzích. Změny ve stanovách byly jednomyslně schváleny. Nové stanovy lze najít v dokumentech na stránkách ČADG, nebo na tomto odkazu.

Dále byla prezentována práce Výkonné rady. Byly diskutovány možnosti oslovování dalších partnerů ČADG, výsledky zpětné vazby Czech discgolf tour, velikost členské základny a další body.

Následně byly prezentovány a diskutovány závěry Kontrolní komise. Členská schůze se usnesla, že VR vyzve pořadatele turnajů k úhradě poplatků za využívání webu idiscgolf.cz při pořádání turnajů v roce 2022, jak bylo schváleno na předešlé členské schůzi.

Disciplinární komise dodá svoji zprávu za rok 2022 do 15.12. 2022.

Soutěžně technická komise prezentovala změny v soutěžním řádu a počty kandidatur pro pořádání turnajů lig a mistrovství ČR v sezoně 2023.

Členská schůze se usnesla na změnách poplatků za turnaje využívající web idiscgolf.cz. Turnaje budou moci zakládat pouze členové ČADG.

Posledním bodem byly volby do Výkonné rady ČADG. Do VR byli pro následující 2 roky zvoleni Michal Sviták, Tomáš Šustek, Veronika Fabíková a Petr Tanka.

Zápis z členské schůze lze najít v sekci Dokumenty na stránkách ČADG.

Zpět nahoru