Pozvánka na Členskou schůzi ČADG

Srdečně zveme všechny členy České asociace discgolfu na Členskou schůzi ČADG, která se uskuteční dne 19.11.2022 od 13:00 v restauraci Na Pile v Olomouci na adrese Pavlovická 31/30, Olomouc.

Dle platných stanov mají hlasovací právo pouze kluby, které mají platné členství v ČADG. Ostatní členové se mohou zúčastnit, mají však pouze poradní hlas a mohou požadovat informace týkající se chodu ČADG.

Jelikož aktuální Výkonné radě ČADG končí v letošním roce mandát, tak v rámci členské schůze proběhne i nová volba VR. Pro oznámení kandidatury prosíme zájemce o zaslání emailu na adresu vr@cadg.cz. V rámci emailu je vhodné se představit a uvést svou „vizi“, na jakou oblast by se chtěl kandidát v rámci působení ve VR zaměřit a podobně. Kandidáti budou před konáním členské schůze zveřejněni na stránkách ČADG.

Zpět nahoru