Reorganizace 1. Discgolfové ligy!

Reorganizace 1. Discgolfové ligy!

Od příštího ročníku dojde k reorganizaci 1. Discgolfové ligy, kterou zaštiťuje ČADG. Tato zásadní změna, která se dotkne především pořadatelů, byla v posledních měsících diskutována s kluby, které jsou členy ČADG, organizátory turnajů, potenciálními partnery a finálně byla představena na Členské schůzi ČADG, která se konala tento víkend.

A čeho se reorganizace týká? Jedná se především o vytvoření jednotné tváře 1. Discgolfové ligy. Chceme sjednotit kvalitu turnajů, ulehčit práci pořadatelům a discgolf více propagovat veřejnosti. Za tímto účelem jsme připravili koncept, který byl diskutován a schválen členskými kluby asociace. 

Jaké jsou hlavní cíle reorganizace:

 • Vytvořit jednotnou tvář 1. ligy, která nám pomůže lépe a efektivněji propagovat discgolf.
 • Ulehčit práci organizátorům a tím zajistit i vyšší počet potenciálních organizátorů.
 • Přilákat zahraniční hráče na turnaje 1. ligy.
 • Zviditelnit asociaci pro potenciální partnery.
 • Získat partnery pro český discgolf.
 • Zvýšit prestiž nejvyšší české discgolfové ligy.

Z pohledu hráče, se toho zase tolik nezmění. Co zůstává stejné, je počet turnajů, tedy 4 turnaje během sezóny. Mění se ale počet otevřených kategorií. Nově se budou otevírat pouze kategorie MJ18, MPO, MP40 a FPO.

Abychom dokázali naplnit výše uvedené cíle, potřebujeme zajistit externími subjekty či osobami následující pozice. Jedná se o placené pozice a v nejbližších dnech bude na každou z nich vypsané výběrové řízení.

 1. Koordinátor 1. ligy – Hlavním cílem činnosti koordinátora je komunikace a řešení potřeb pro kvalitní průběh turnaje 1. ligy discgolfu. Je to hlavní zástupce ČADG pro organizaci všech turnajů 1. ligy.
 2. PR manažer – Hlavním cílem činnosti PR managera bude zviditelnění discgolfu, asociace a partnera soutěže v regionálních i celostátních médiích.
 3. Subjekt pro digitální média – Hlavním cílem činnosti „Managera pro digitální média“ bude zajištění digitálních výstupů (fotografie, videa) z každého turnaje vlastními lidmi.

ČADG má v tuto chvíli zajištěné financování soutěže na následující tři sezóny. Tento fakt byl rozhodující pro spuštění celého projektu. Hlavního partnera soutěže, kterého se nám již podařilo získat, představíme v nejbližších dnech.

 A čím tedy ulehčíme práci organizátorům?

 • Zajistíme fotografa, který bude zpracovávat a uveřejňovat fotografie z turnaje.
 • Zajistíme natočení video výstupu z turnaje – rozhovory, záběry z turnaje, apod.
 • Zajistíme PR pro turnaj – počítáme se třemi články na každý turnaj.
 • Zajistíme publikaci informací na sociální sítě.
 • Zajistíme akademii s českou reprezentací před každým turnajem.
 • Pořadatel má garantovanou platbu za startovné i u neobsazených míst v turnaji (asociace garantuje proplacení 110 míst startovného). 

Věříme, že reorganizece 1. ligy pomůže posunout český discgolf o velký kus dopředu. Pokud se projekt podaří dostat do fáze, kdy bude plně financovatelný z externích zdrojů, bude to velký pokrok, který dopomůže i následnému zviditelnění a rozvoji i nižších lig a který povede k velkému množství nových příležitostí, jak český discgolf dále rozvíjet.

2 thoughts on “Reorganizace 1. Discgolfové ligy!

Comments are closed.

Zpět nahoru